Ticker

6/recent/ticker-posts

ओळखा अन्नद्रव्यांची कमतरता

*ओळखा अन्नद्रव्यांची कमतरता.*
( Deficiency Syndromes)
💧🌾 *1) नत्र -* झाडाची खालची पाने पिवळी होतात, मुळांची व झाडांची वाढ थांबते,
फूट व फळे कमी येतात.
💧🌾 *2) स्फुरद -* पाने हिरवट लांबट होऊन वाढ खुंटते, पानाची मागची बाजू जांभळट होते.
🌾💧 *3) पालाश -* पानाच्या कडा तांबडसर होऊन पानांवर तांबडे व पिवळे ठिपके पडतात.
खोड आखूड होऊन शेंडे गळून पडतात.
🌾💧 *4) जस्त -* पानांचे आकारमान कमी होते. पानांतील शिरांमधील भाग पिवळा पडतो.
पिकांची वाढ खुंटते. पिकांमध्ये पेरे लहान पडतात.
💧🌾 *5) लोह -* शेंड्याकडील पानांच्या शिरांमधील भाग पिवळा पडतो, झाडांची वाढ
खुंटते.
🌾💧 *6) तांबे -* पिकांच्या शेंड्याची वाढ खुंटते व पाने लगेच गळून पडतात. तसेच पाने अरुंद
वाटतात. पानांचे टोक व कडा फिक्कट पिवळ्या दिसतात.
💧🌾 *7) बोरॉन -* टोकांवरील नवीन पालवीचा रंग देठाकडून फिक्कट होऊ लागतो. नवीन
पाने मरतात. पानांना सुरकुत्या पडून पिवळे चट्टे पडतात. पिकांच्या शेंड्याकडील पाने
मरतात.
💧🌾 
*9) मॉलिब्डेनम* - 
पाने फिक्कट हिरवी पडतात. तपकिरी ठिपके पानांवर दिसतात.
पानांच्या खालच्या भागातून तपकिरी डिंकासारखे द्रव्य स्रवते.
💧🌾 *10) गंधक -* झाडाच्या पानांचा मूळचा हिरवा रंग कमी होतो, नंतर पाने पूर्ण पिवळी-पांढरी पडतात________________
(Synergism & Antagonism)
*P पचवन्यासाठी पिकाला--*
Zn Mn Fe B लागते.
*N पचवन्यासाठी--*
Mo Cu S B लागते.
*K पचवन्यासाठी --*
Ca Mg B लागते.
*N जास्त झाल्यावर--*
K Mo Ca Mg कमी पडते.
*P जास्त झाल्यावर --*
Zn Cu Fe N कमी पडते.
*K जास्त झाल्यावर--*
Mg N Ca B Mg K Ca कमी पडते.
*Ca जास्त झाल्यावर--*
P Mg Zn B कमी पडते.
*Zn जास्त झाल्यावर --*
Ca Fe K कमी पडते.
*Fe जास्त झाल्यावर--*
Cu Zn P Mn कमी पडते.
*Cu जास्त झाल्यावर--*
Mn Fe कमी पडते.
*Na जास्त झाल्यावर--*
K Ca Mg कमी पडते.
म्हणून अन्नद्रव्ये बेलेन्स करून दिली पाहिजेत.
*म्हणजे एक जास्त झाल्यावर दूसरे कमी पडू नये आणि पिकामधे अडचणी येवू नये*या साठी प्रथम पाण्याचा ph मेंटेन करा .

टिप्पणी पोस्ट करा

1 टिप्पण्या

Thank You!
Have Nice day
-MAC+tech Agro