खालील नकाशात वाऱ्याचा वेग व दिशा समजेल Weather Forecast MapsTemperature, 2 m above ground, 19°N 78°E, 2022/04/19 15:30 (UTC+05:30), © VentuSky.com खालील नकाशात ढग किती आहे ते दिसेल :